Zdravím, 
jmenuji se Jan Skalický!​​​​​​​

Dovolte mi, abych se Vám představil. Jmenuji se Jan Skalický a jsem freelancer v oblasti multimédií. Řekl bych, že má láska k tomuto oboru začala již v dětství, kdy mě můj dědeček, vášnivý fotograf, bral s sebou na výlety. Přenechal mi svůj starý fotoaparát a naučil mě vše, co jsem potřeboval, abych obor fotografie ovládl. Ještě dnes na tento čas rád vzpomínám a myslím si, že právě tyto chvíle určily to, čemu se dnes věnuji.
V oboru multimédií jsem se tedy chtěl dále vzdělávat a zdokonalovat. I při svém studiu jsem se rozhodl ve své vášni pokračovat. Při vysoké škole jsem se dokonce odhodlal začít podnikat s produkcí videí a tvorbou grafického designu.
Vzdělání
Jak jsem již zmínil, multimédia byla můj hlavní obor napříč celým mým studiem. Jako střední školu jsem se rozhodl studovat Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Liberci - obor technické lyceum. Primárním zaměřením studia byla právě multimédia, a to především videotvorba, fotografie a tvorba webových stránek. 
Vysoká škola Art & Design Institut v Praze byla mou volbou v pokračování mého vzdělávání. Zvolil jsem si ateliéry multimédií a fotografie. Právě zde jsem se začal zajímat o propagační grafiku, postprodukci videí a produktovou fotografii. Školu jsem v roce 2020 úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou a získal titul bakaláře umění.
Praxe a zkušenosti

JUNIOR GRAFIK
GYMIX (Irsko) - léto 2016
Při svém studiu na střední škole jsem měl možnost vycestovat do Irska, kde jsem měsíc pracoval v malé firmě Gymix. V této společnosti jsem pracoval jako grafik. Vytvářel jsem materiály určené k propagaci jak na sociálních sítích, tak i v tisku. Za tuto zkušenost jsem dodnes velice vděčný.

ZAČÁTKY VIDEOPRODUKCE
FREELANCER - zima 2017
Během prvního ročníku na vysoké škole jsem začal pracovat sám na sebe v oblasti videotvorby. Zaměřil jsem se primárně na videoprodukci maturitních plesů a natáčení maturitních videí. Díky tomu jsem se neustále snažil v tomto oboru zdokonalovat a získávat co nejvíce zkušeností.

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
FREELANCER - jaro 2019
V průběhu roku 2019 jsem rozšířil svou multimediální tvorbu. První jsem se zaměřil na produkci svatebních videí, a to od práce za kamerou až po finální střih. Dále jsem se začal soustředit na grafický design, primárně na tvorbu brandingu či tiskovin. Nyní se věnuji kombinaci všech těchto oblastí multimédií.
Back to Top